Viktigt att ändra innan 15 april

Publicerad måndag 6 apr 2020, 12:00

Hej Fastighetsägare i Predikanten 2 !

MAIL!
Ändra innan April månads utgång år 2020 !

Under April månad så fungerar båda Mail-leverantörerna
A3 och 84 Grams systemen parallellt.
Det går att redan nu ändra till 84 Grams
så det inte blir problem när A3 stänger sin port.

För instruktioner se dokumentet
Mail.pdf i vår webportal under Dokument/Blanketter !


Internet!
Ändra innan Onsdagen den 15 April år 2020 !

Innan dess måste alla ha ändrat i ROTERN
till DHCP på WAN-sidan mot Internetleverantören.
DHCP kan heta Dynamisk eller Automatisk IP istället.

Detta gör att man får alla inställningar som behövs.
Om inte det ändras så tappar man Internet !
( när Umedalen Intresseförening UIF skiftar kabel ) den 15 April 2020.

För instruktioner se dokumentet
Internet.pdf i vår webportal under Dokument/Blanketter !

IT-Värd !
Vi kommer alla att ha olika varianter av problem vid denna övergång.
Bästa sättet är att hjälpa varandra och sprida information.

Vid problem går det att kontakta
IT-Värd 1
pred2.itvard1@umedalen.ac

Hälsn. Ulf, IT-värd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.