Logga in

Verksamhet

Samfällighetens verksamhet består av ansvar för och skötsel av:

  • gemensamma fastigheter såsom garage, soprum, itbod.
  • gator och gatbelysning, plank/staket.
  • snöskotttning och sandning/sopning av gator och ytor.
  • grönområden, lekparker, sophantering.
  • vatten och fördelning av vattenkostnad/hus.
  • underhåll av dagvattenbrunnar på samfälligheten område.
  • kablel-nät.
  • bredbands-nät och utrustning för detta, switch, konvertrar i itboden + husen.
  • administration av samfällighetens ekonomi.
  • se under fliken "Dokument/Blanketter" plus dokumentet "Stadgar_Predikanten"
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.