Logga in

Styrelsen

Ordförande: Fredrik Fjällström

Kassör: Magnus Löfgen

Ledamöter: Mona Byström, Anders Sundqvist, Pär Palm

Suppleanter: Gustav Hedström, Andreas Sandström

Revisorer: Staffan Karlsson, Karin Sandström

Revisorssuppleant: Lennart Östin

Övriga förtroendeuppdrag.

It-värd: Ulf Brydsten, supl. Robin Liljeblad

Webmaster: Annica Palm

Belysning: Christer Dahlberg

Dagvattenbrunnar: Sture Bjärnbo + Turordningslistan

Vattenavstämning: Tord Magnusson.

Representant i Umedalens Intresseförening: Ulf Brydsten, supl Vakant

E-post adresser.

Styrelsen: pred2.styrelsen@umedalen.ac

Itvärd: pred2.itvard1@umedalen.ac

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.