Logga in

Styrelsen

Ordförande: Annika Sundberg

Kassör: Nader Sedehi Masskan

Ledamöter: Claes Hallbeerg, Roger Stenmark, Christer Lindskog

Suppleanter: Erika Björgvik, Anna Koverberg

Revisorer: Staffan Karlsson, Karin Sandström

Revisorssuppleant: Lennart Östin

Övriga förtroendeuppdrag.

It-värd: Ulf Brydsten, supl. Robin Liljeblad

Webmaster: Annica Palm

Belysning: Christer Dahlberg

Dagvattenbrunnar: David Wormä

Vattenavstämning: Tord Magnusson.

Representant i Umedalens Intresseförening: Ulf Brydsten, supl Vakant

E-post adresser.

Styrelsen: pred2.styrelsen@umedalen.ac

Itvärd: pred2.itvard1@umedalen.ac

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.