Logga in

Frågor & Svar

Får man köra bil/parkera på området?

 • JA, man får parkera för i och urlastning av varor och personer .
 • NEJ, man får inte parkera (> 10 min) på "samfällighetens ytor" (vägar/lekpark/grönområden).
 • Se även dokument under fliken "Blanketter".
 • Tänk på att vi har en ny kull små barn på området som leker/springer/cyklar kors o tvärs inom området.

Parkeringsplatser/parkering

 • till varje fastighet finns en garageplats i de två garagelängorna + att det finns 38 st parkeringsplatser ute.
 • inga p-platser är "fasta/bokade", utan man får parkera på vilken plats man vill.
 • de motorvärmar-stolpar som finns uppsatta tillhör vissa fastighetsägare, men det är tillåtet för alla boende att parkera på platsen (man/ägaren får ha lång motorvärmarkabel). Dock förenklar du för andra om du ställer dig på den plats där du har ditt motorvärmarutttag.
 • p-platserna är INTE avsedda för uppställning av långtidsparkerade bilar eller släpvagnar, utan endast för korttidsparkering för samfällighetens boende och besökande hos dem.
 • Vid snöfall under vintern bör man "flytta runt/byta plats" på bilen för att underlätta för snöröjningen, om den står parkerad flera dagar.

Fällning av träd på samfällighetens grönområden?

 • se dokument under fliken "Blanketter", som heter "Träd_policy".

Soprummet - vad slänger man INTE där + gällande regler.

 • OBS! Vi har EJ någon vaktmästare anställd => ALLA hjälps åt att hålla rent och snyggt där!
 • EJ kartonger, mjölk- juice-förpackningar, plast, aluminium-/konservburkar, glas/flaskor, trädgårdsavfall/gräs/löv/ris/grenar/jord, brädor, färgburkar, byggmaterial, möbler, vitvaror mm.
 • håll rent/plocka upp det som hamnar på golvet.
 • vid behov, ta spaden som finns där och skotta bort snön framför dörren + garageporten så sopbilen kommer år sopkärlen.
 • OBS! Läs anvisningarna som finns uppsatta i soprummet.
 • Under fliken "Länkar" finns länk till "Umeå's Återvinningscentraler", bl.a Klockarbäcken och öppettider.

Nedskräpning

 • Använd papperskorgarna.
 • Ta hand om era fimpar och skräp.
 • Töm inte skräpet i bilen på parkeringen när du/ni kliver ur där, ta med det in och släng det i soporna.
 • Tänk på att det finns småbarn som upptäcker världen genom att stoppa saker i munnen.
 • Dessutom blir det otrivsamt med kringslängt/blåsande skräp/burkar etc.

Hundar & katter

Det inkommer, till och från, en del klagomål till styrelsen angående föreningsmedlemmarnas husdjur. Det gäller både hundar och katter. Angående katter är det främst besök i förråd/altaner samt sandlådor, där katterna valt att emellanåt göra ifrån sig. Beträffande hundar är det främst rastning i närområdet där vi bor som klagomålen gäller. Det är givetvis så att när man valt att bo i ett område som vårt så får man räkna med att sådana här saker inträffar. Men, och det finns ett stort men, för att främja grannsämjan bör de boende som har katter och hundar göra sitt yttersta för att visa den hänsyn som krävs för att alla skall kunna trivas i vårt bostadsområde.

Vi vill göra samfällighetens medlemmar uppmärksamma på följande:

 • Det är inte tillåtet att rasta katter inne på samfällighetens ytor (din egen tomt bestämmer du själv på).
 • Det är inte tillåtet att rasta hundar inne på samfällighetens ytor (din egen tomt bestämmer du själv på). Skulle ändå olyckan vara framme, för man måste ju ända passera gården på väg till/från raststället, så ta hand om "olyckan/bajset".
 • Om du som hundägare låter något barn gå ut och rasta din hund, se till att informera om vart de skall gå för att rasta hunden. Kom också ihåg, när du låter någon annan gå ut med hunden, att du som hundägare är ansvarig om någon olycka händer där hunden är inblandad.

Problem med internetuppkopplingen/e-post-konfigurering?

 • kontakta ITvärden via mail (pred2.itvard1@umedalen.ac) eller ring/besök den som är ITvärd, se under fliken "Styrelse".
 • samfälligheten ansvarar för kommunikationen fram t o m konvertern ("svarta lådan med blinkande lampor") inne i huset. Ej för switchar/routrar/datorer/skrivare etc som är anslutna till konvertern, att de fungerar eller felsökning varför de ej fungerar.
 • Konvertrar som skadats/gått sönder på ett "onormalt sätt" ersätts av husägaren.
 • Vid normalt slitage/"tidens tand" ersätter/byter samfälligheten ut dem.
 • Idag har vi ett 100 Mbit's nät.
 • Länk till T3’s hemsida med manualer för hur du konfigurerar din ’umedals-mail’, internetuppkoppling, IP-telefoni mm.
  Finns under fliken ”Länkar”
 • Under fliken "Länkar" finns en länk till "Bredbandskollen" där du kan testa hastigheten på din internetuppkoppling. Det finns en hel del tips på denna sida för den som vill veta mer.

Kabel-TV

 • idag har vi Com Hem som leverantör.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.