Önskemål från Lages Traktor angående släpvagnsparkeringen bakom Stora parkeringen och vinterns snöröjning.

Publicerad fredag 23 sep 2022, 13:27

Hej!
Inför vinter/första snön fallit vill Lages Traktor att vi flyttar de släpvagnar som står parkerade på "Släpvagnsparkeringen bakom Stora parkeringen" till annan plats så att de inte hindrar snöröjningen/plats att lägga snön på. Detta eftersom vi har ett så begränsat utrymme att lägga snö på. Kommer traktorn inte åt utrymmena blir vi tvungna att köra bort snön med lastbil vilket blir en dyr extrakostnad för samfälligheten.
Så Styrelsen vill att ni som har släpvagnar parkerade där flyttar dem till annan plats innan snön börjar falla, troligen i början av november.

Hälsn. Styrelsen gm Claes Segerström

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.